Hanna Ljungh ©

News

Works/Exhibitions:

Seismisk Händelse

Curiosity Cabinet

Ear to the ground

Water Research Area: Incontinent Structures

I am Mountain

Dapres Nature, SI, Paris

WAYWO/Lokal 30

Hippolyte Gallery

Market Art Fair 2014

WAYWO/Husby Konsthall

We are still lost.....

Band/Ties

Vid Världens Ände

Foundations

Orhestration


Vivisections

Reliving a Moment of Madness

Building Barriage/Det Inkontinenta

How to Civilize a Waterfall

Assimilation

Vedergällning

Pull

Exit:Alaska

Road


Work in Progress
CV
Contact
Links

 

 

 

 

 

Sesmisk Händelse
Dome of Visions 30 mars

Dome of Visions är stolta att gästas av Hanna Ljungh och hennes performance Seismisk
händelse som hon gör i samarbete med Mattias Hållsten. OBS! Sista insläpp kl 19:20! Kom i
tid! Performancen börjar 19:30. Efter performancen gå vi gemensamt över till Anna Elle
Gallery.
Vårens tema i Dome of Visions handlar om jorden och marken. Det som är ovanpå och det
som finns under.
Sten, mark, jord, land och berg och förhållandet mellan materian och det mänskliga är något
som konstnären Hanna Ljungh arbetat med under en lång tid. I det uppmärksammade verket
I am Mountain, to measure impermanence visade hon en sex timmar lång film föreställande
Kebnekaise. Berget har två toppar. Glaciären på den högsta toppen smälter i takt med
klimatförändringarna och snart har den krympt tillräckligt för att bara vara nummer två. Det
långsamma, stillastående videoverket är en bild av tid och bergets långsamma sten i kontrast
till den mer flyktiga vätskan i glaciären.
Det nya verket En seismisk händelse är en liknande poetisk betraktelse och en analogi över
den mänskliga och geologiska tiden. Människans förgänglighet står i kontrast till det vi
betraktar som det närmast eviga berget. Titeln anspelar på de skalv som orsakas av
människans ingrepp i ett berg vid malmbrytning. De flesta skalven är små och vi kan bara
avläsa dem genom mätningar men ibland orsakar de större skalv som tydligt kan kännas i
samhällena i närheten av gruvan. De ingrepp vi gör i berget sätter alltså igång större
händelser och släpper loss stora krafter. Det är ganska lätt att se en parallell här till
människans förhållande till naturen och vår påverkan på klimatet.
I verket En seismisk händelse kommer Hanna Ljungh att läsa upp rapporter om seismiska
händelser i Malmberget i norra Sverige. Det är korta beskrivningar av vad som inträffat och
var det skett geografiskt både ovan och under jord. Hon läser upp händelserna, en i taget,
för att sedan i samarbete med Mattias Hållsten transponera ned ljudet och skapa en ljudbild
som består av långsamma vibrationer och muller. Genom läsningen filtreras de seismiska
händelserna genom Ljunghs egen kropp för att åter ta formen av de skalv som de beskriver.